0938 730 539 (Technical Support) 0938 672 708 (Sales Support)

KHẢI HOÀN INSULATION GROUP

Keep Learning Keep Growing

Khải Hoàn Insulation Group: - Mở rộng quy mô Việt Long lên 20.000 m² - Nâng cấp dây chuyền sản xuất tự động - Nghiên cứu phát triển các giải pháp hoàn thiện về cách nhiệt - cách âm - chống cháy ứng dụng trong công nghiệp và dân dụng.

Learn More About Us >>

KHẢI HOÀN INSULATION GROUP

News and trenst